Magnesium uit Urine

Wat betekent de uitslag van Magnesium uit Urine?

Deze test meet het Magnesium level in urine. Magnesium uit urine zegt iets over de opname van magnesium in het lichaam.

Ter controle hiervan en om de kwaliteit van het monster te meten wordt creatinine aan dit onderzoek toegevoegd.

Uw uitslag geeft de meting van:

 • Creatine de uitslag is goed als deze onder de genoemde referentiewaarde ligt.
 • Magnesium urine: de uitslag is goed als deze tussen de genoemde referentiewaarden ligt.
 • De verhouding tussen magnesium en creatinine de uitslag is goed als deze tussen de genoemde referentiewaarden ligt.

Magnesium is een essentieel element zoals calcium en is daarom in de botten (66% magnesium het lichaam in de botten). Net als extreem lage calcium, kan extreem lage magnesium van krampen en spasmen van de spieren veroorzaken.

De meest voorkomende reden voor de lage urine magnesium is een laag magnesium in de voeding.. Lage magnesiumlevel kan de kans op nierstenen verhogen.

Minder voorkomende oorzaken van lage magnesium zijn coeliakie, Malabsorptie d.w.z. Onvoldoende vertering van voedsel zoals bij pancreas-insufficiëntie, vitamine D te kort , pancreas insufficiëntie, en hypothyreoïdie.

De eerste tekenen van magnesiumtekort zijn verlies van eetlust, misselijkheid, braken, migraine, vermoeidheid en zwakte. Als het magnesiumtekort verergert kunnen klachten optreden zoals;, gevoelloosheid, tintelingen, spiercontracties en krampen, toevallen, veranderingen in de persoonlijkheid, angst, depressie, ADHD, abnormale hartritmes en coronaire spasmen. Een laag magnesiumgehalte in de urine wordt ook in verband gebracht met een verhoogd risico op een hart infarct.

Hoog magnesium in urine
De meest voorkomende reden voor hoog urine-magnesium is hoog magnesium in de voeding. Minder voorkomende oorzaken van hoge urine magnesium zijn alcoholisme, het gebruik van plaspillen, Bij een primair hyperaldosteronisme wordt er in de bijnieren teveel van het hormoon aldosteron gemaakt. Het hormoon aldosteron heeft invloed op de water- en zouthuishouding in het lichaam.., overactieve schildklier, te veel vitamine D , overdosis van het antibioticum Gentamicine en vergiftiging met het kankerbestreidingsmiddel cisplatine

Verhoogde urine magnesium uitscheiding kan optreden bij mensen met insulineresistentie en / of type 2 diabetes. Symptomen van magnesium gemarkeerd risico kan zijn diarree, hypotensie, misselijkheid, braken, blozen, behoud van de urine, ileus, depressie, lethargie alvorens aan spierzwakte, ademhalingsproblemen, extreme hypotensie, onregelmatige hartslag en hartstilstand.

Bij nierproblemen of een afwijkende nierfunctie kan de meting van Magnesium uit urine onbetrouwbaar worden, dan is het  beter Magnesium Intracellulair uit bloed te meten

Het essentiële (macro)mineraal magnesium is uitermate belangrijk voor de gezondheid. Magnesium is wat betreft hoeveelheid het vierde mineraal in het lichaam, na calcium, kalium en natrium. Het lichaam bevat circa 21 tot 28 gram magnesium; 60% daarvan is ingebouwd in botweefsel en tanden; 20% bevindt zich in spieren, 20% in andere zachte weefsels en lever, minder dan 1% circuleert in het bloed. Van alle magnesium bevindt zich 99% in cellen (intracellulair) of in botweefsel en 1% in de extracellulaire ruimte. Onvoldoende inname van magnesium met de voeding leidt tot gezondheidsklachten en vergroot de kans op een reeks chronische ziekten waaronder osteoporose, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Net als in andere (geïndustrialiseerde) landen bevat de voeding van veel Nederlanders vaak minder magnesium dan is aanbevolen.

Verlaagd:

 • Een lage concentratie magnesium (hypomagnesiëmie) kan het gevolg zijn van:
 • onvoldoende inname van magnesium via de voeding, vooral bij ouderen, mensen met ondervoeding en bij alcoholmisbruik
 • onvoldoende opname van magnesium via de darmen bijvoorbeeld als gevolg van de ziekte van Crohn (ontstekingen in de wand van de dunne darm)
 • onvoldoende opname van magnesium via de darmen t.g.v. het gebruik van maagzuurremmers (kleine categorie patiënten)
 • te hoge uitscheiding van magnesium via de nieren te hoge of te lage hoeveelheden glucose (suiker) in het bloed (ongecontroleerde diabetes)
 • verminderde activiteit van de bijschildklier (hypoparathyreoïdie)
 • langdurig gebruik van plaspillen (diuretica)
 • langdurige diarree
 • na een chirurgische ingreep
 • bij ernstige brandwonden
 • bij zwangerschapsvergiftiging

Verhoogd:
Een verhoogde concentratie magnesium is zelden aan de voeding te wijten. Meestal is een verhoogd magnesium het resultaat van problemen bij uitscheiding of van kunstmatige toediening. Een verhoogd magnesium kan worden gevonden bij:

 • nierfalen
 • overactieve bijschildklier (hyperparathyreoïdie)
 • slecht werkende schildklier
 • uitdroging
 • verzuring (te lage pH) van het bloed bij diabetes (diabetische acidose)
 • ziekte van Addison
 • gebruik van magnesium bevattende laxeermiddelen

Creatinine
Creatinine is een afbraakproduct van creatinefosfaat in het spierweefsel. Het wordt door ons lichaam in een vrij constante hoeveelheid geproduceerd, afhankelijk van de aanwezige hoeveelheid spiermassa. Creatinine wordt volledig door de nieren uit het bloed gefiltreerd en uitgescheiden in de urine. Hierdoor ontstaat een evenwichtsspiegel in ons bloed. Deze evenwicht spiegel is het resultaat van de productiesnelheid in de spieren en de uitscheiding door de nieren. De creatinineconcentratie in het bloed en de uitscheiding van creatinine in de urine vormen samen een maat voor het filtratievermogen van onze nieren. Dit is tevens de maat voor de hoeveelheid functionerend nierweefsel in zijn geheel.

Mannen hebben meestal een hogere concentratie creatinine in hun bloed dan vrouwen. Dat komt omdat zij meer skeletspieren hebben. Doorgaans hebben gespierde mensen een hogere creatinineconcentratie dan minder gespierde mensen. Het normale concentratieniveau ligt meestal tussen de 60 en 120 micromol/liter. Bij een verminderde nierfunctie stijgt het creatinine in ons bloed een klein beetje omdat het aanbod gelijk blijft, terwijl de uitscheiding afneemt.

Beschikbare consulten:
-Telefonisch consult HelloDoc

Place comment