Ferritine

Wat betekent ferritine?

Ferritine is een eiwit dat vooral in de lever en in het beenmerg aanwezig is en dat wordt gebruikt om ijzer op te slaan. Een kleine hoeveelheid ferritine zit echter ook in het bloed. De hoeveelheid ferritine in bloed is een maat voor de hoeveelheid ferritine (en dus de hoeveelheid ijzer) in de lever en het beenmerg. IJzer is nodig voor de aanmaak van rode bloedcellen (hemoglobine) in het beenmerg. Als het lichaam te weinig ijzer heeft, zal eerst de reservevoorraad in de vorm van ferritine opgemaakt worden. Pas als er bijna geen ferritine meer is, maakt het lichaam te weinig rode bloedcellen aan en is er sprake van bloedarmoede. Bij teveel ijzer in het lichaam is de hoeveelheid ferritine in de weefsels en het bloed te groot en ontstaat een aandoening die men ijzerstapelingsziekte (hemochromatose) noemt.

  1. Een licht verhoogd ferritinegehalte (tot 400 μg/L) kan worden veroorzaakt door ijzerstapelingsziekte, leverziekte, autoimmuunziekte, ontsteking of meerdere bloedtransfusies.
  2. Een sterk verhoogd ferritinegehalte (boven 500 μg/L) kan worden veroorzaakt door ijzerstapelingsziekte, leverziekte of autoimmuunziekte.
  3. Een verlaagd ferritinegehalte(onder 10 μg/L) wijst op een ijzertekort waardoor bloedarmoede kan ontstaan.

Verlaagd ferritine komt voor bij depot-ijzertekort, ijzergebrekanemie, malabsorptie-syndroom of een ijzerbeperkt dieet. Ferritine concentraties lager dan 40 μg/l kunnen bij vrouwen haaruitval veroorzaken.Beschikbare consulten:

-Telefonisch consult HelloDoc  

Relevante blogs:

https://info.bloedwaardentest.nl/vermoeid-verhoog-je-ferritine/

Place comment