Zink

Wat betekent de uitslag van Zink?

Voedingsvezels en fosfor hebben een belemmerende werking op de opname van zink.
De maximale veilige dosis voor zink is 25 mg per dag. Dit komt overeen met acht gebakken hamburgers. Bij de veilige dosis gaat het om een gemiddelde waarde, waarbij een ruime marge is genomen. Dit betekent dat éénmalige of kortdurende overschrijding van de maximaal veilige dosis geen direct gevaar oplevert.

Wat zijn de gevolgen van een teveel aan zink?
Een acuut teveel aan zink is zeldzaam bij mensen. Wanneer er sprake was van een inname van een grote dosis zink in één keer, dan werd dit veroorzaakt door voeding of drank die in contact was gekomen met verzinkte blikken. De symptomen die hierbij optraden waren onder andere misselijkheid, braken, buikkrampen en diarree. Langdurige inname van teveel zink kan leiden tot onder andere anemie (bloedarmoede) en een vermindering van de weerstand.

Wat zijn de gevolgen van een tekort aan zink?
Zuigelingen kunnen door een tekort aan zink een groeiachterstand oplopen en ernstig ondervoed raken. Andere gevolgen van een zinktekort kunnen zijn: groeivertraging, verminderde smaak en reuk, huidafwijkingen en nachtblindheid.

Meer uitleg over uw uitslagen vind u op:
http://www.nvkc.nl/zoek-een-test

Doortesten bij afwijkende uitslag?
Wanneer er sprake is van een enigszins afwijkende uitslag kan tegen een meerprijs doortest worden op zinkprotoporfyrine in EDTA

Wanneer klachten kunnen worden veroorzaakt door een gebrek aan ijzer. In principe worden andere testen gebruikt om een ijzergebrek op te sporen zoals serumijzer, ferritine en transferrine. Soms echter, zeker in combinatie met bepaalde ziekten, is de uitslag van deze standaard ijzertesten niet goed in verband te brengen met een ijzergebrek. De zinkprotoporfyrinetest wordt dan gebruikt om meer duidelijkheid te krijgen of iemand echt ijzergebrek heeft.

Een verhoogd zinkprotoporfyrine duidt erop dat de vorming van haem in hemoglobine niet goed verloopt. De meest waarschijnlijke oorzaak is gebrek aan ijzer. Om de uitslag van de zinkprotoporfyrinetest goed te begrijpen moeten ook de ferritine-, transferrine-, en ijzertest gedaan zijn. De hoeveelheid zinkprotoporfyrine kan ook verhoogd zijn door een loodvergiftiging of als gevolg van zeldzame vormen van bloedarmoede (sideroblastaire anemie, sikkelcel anemie).

Beschikbare consulten:
-Telefonisch consult HelloDoc

Place comment