Prolactine Monomeres Prolaktin

Wat betekent de uitslag van Prolactine Monomeres Prolaktin?

Indien prolactine verhoogd is wordt automatisch doorgetest op monomeer prolactine. Indien ]ook het monomeer verhoogd is is dat de bevestiging dat er sprake is van een klinisch relevante hyperprolaktinemie.

Verdere doorverwijzing is aan de arts.

Om de oorzaak van onverklaarbare melkafscheiding uit de tepels op te sporen, om vruchtbaarheidsproblemen te onderzoeken en om de aanwezigheid van een prolactinoom (tumor in de hypofyse) vast te stellen.

Verhoogd
De hoeveelheid prolactine is verhoogd gedurende de zwangerschap en wanneer borstvoeding gegeven wordt. Sommige lichamelijke stoornissen kunnen leiden tot een verhoogde prolactinewaarde bijvoorbeeld anorexia nervosa, nierziekten, een verstoord (geslachts-)hormoonevenwicht of de aanwezigheid van een prolactinoom (een goedaardige tumor in de hypofyse die prolactine produceert). Ook het gebruik van sommige medicijnen kan leiden tot verhoging van prolactine bijvoorbeeld oestrogenen, tricyclische antidepressiva, tranquillizers, sommige bloeddrukverlagers en middelen die gebruikt worden om oprispingen vanuit de maag te behandelen.

Waardoor wordt hyperprolactinemie veroorzaakt?
Psychische factoren zoals het overlijden van een dierbare, huwelijksproblemen, psychische en fysieke stress (met name bij vrouwelijke topsporters) kunnen van invloed zijn op de hormoonspiegel en tot hyperprolactinemie leiden. Andere mogelijke oorzaken zijn operaties, ziekten van borsten buikholte en te weinig suiker in het bloed.

Daarnaast kan een groot aantal medicijnen een overmatige afgifte van prolactine tot gevolg hebben. Daartoe behoren onder meer enkele psychofarmaca en antidepressiva.

In sommige gevallen wordt hyperprolactinemie veroorzaakt door een goedaardige tumor van de hypofysevoorkwab (prolactinoom). Door deze tumor wordt op ongecontroleerde wijze prolactine geproduceerd. In zeldzame gevallen kan hyperprolactinemie optreden bij een traag werkende schildklier en bij sommige geneesmiddelen.

Hoe wordt hyperprolactinemie behandeld?
Wanneer de hormoonspiegel binnen bepaalde grenzen blijft, kan de verhoogde afgifte van hormonen met behulp van medicijnen worden afgeremd. Deze behandeling dient te verlopen onder strenge medische controle. Ook in geval van kleine prolactinomen zijn de resultaten van deze behandeling gunstig. Grote prolactinomen die op den duur ook hun weerslag hebben op de vorming van andere hormonen, moeten operatief worden verwijderd.

Wat kan men er zelf aan doen?
Als gevolg van de grote lichamelijke inspanningen die vrouwelijke topsporters zich getroosten, treedt hyperprolactinemie bij hen vaker op. Wanneer ze minder intensief trainen wordt de hormoonspiegel meestal na verloop van tijd weer normaal.

Wanneer moet men de huisarts raadplegen?
De oorzaak van een hormonale stoornis moet altijd door een arts worden onderzocht. Al gauw moet een internist worden geraadpleegd.

Wat doet de dokter?
Aan de hand van een CT-scan kan worden vastgesteld of er sprake is van een prolactinoom.

Een prolactinoom is een hormoonproducerend gezwel aan de hypofyse dat prolactine aanmaakt. Daardoor gaat het prolactinegehalte in het bloed omhoog.

Op de hypofyse bevinden zich een heleboel hormoonproducerende cellen, die elk een ander hormoon aansturen, o.a. de bijnier- en geslachtsklierhormonen, groeihormoon, schildklierhormoon en prolactine. Soms kan zo'n groepje cellen gaan groeien. Als dat prolactine producerende cellen zijn, heet zo'n tumor een prolactinoom. Het prolactinoom is de meest voorkomende alle hormoonproducerende hypofysetumoren.

Prolactine wordt vaak het "melkvormend hormoon" genoemd, omdat het stimuleren van de melkafgifte door de borsten na de bevalling een van de voornaamste functies is. Prolactinomen komen bij zowel mannen als vrouwen voor, maar er zijn veel meer vrouwen met een prolactinoom dan mannen. Een enkele keer komt een prolactinoom ook bij kinderen voor.

Er zijn twee soorten prolactinomen: het microprolactinoom (doorsnede minder dan een centimeter) en het macroprolactinoom (doorsnede meer dan een centimeter).

Bij vrouwen komt het microprolactinoom het meeste voor. Mannen hebben vaker een macroprolactinoom. De grootte van het gezwel maakt geen verschil voor de vaak goede resultaten van behandeling met medicatie.

Hoewel een prolactinoom de meest voorkomende hypofyseaandoening is, is een prolactinoom zeldzaam. Geschat wordt dat op 1 miljoen mensen ongeveer 100 mensen een prolactinoom hebben. 70% daarvan is vrouw. Een prolactinoom kan het leven van de patiënt in grote mate beïnvloeden.

Een prolactinoom is vrijwel altijd goedaardig en verspreidt zich niet door het lichaam. Een prolactinoom geeft geen verhoogd risico op borstkanker.

Andere oorzaken van een verhoogde prolactinespiegel dan een tumor.

Een verhoogde prolactinespiegel wil niet per definitie zeggen dat er sprake is van een prolactinoom. Er kunnen ook andere oorzaken zijn:

  • Bij zwangerschap gaat de prolactinespiegel in het bloed omhoog. Dit is normaal, het hoort bij de zwangerschap.
  • Bepaalde medicamenten, vooral middelen tegen misselijkheid, sommige kalmerende middelen, sommige antidepressiva, bloeddrukverlagende
         medicijnen en diverse andere middelen kunnen een prolactinestijging veroorzaken.
  • Een andere mogelijke oorzaak is een te trage werking van de schildklier.

Wanneer uw dokter vaststelt dat deze oorzaken niet in het spel zijn, is er mogelijk sprake van een prolactinoom.

Naast deze voorgaande oorzaken, kunnen ook hypofysetumoren die teveel groeihormoon aanmaken (waardoor acromegalie ontstaat) prolactine afgeven.

Ziekteverloop
Bij mannen veroorzaakt hyperprolactinemie libido stoornissen en potentie zwakte. Ook kunnen borsten ontstaan die melk afgeven.

Bij vrouwen zijn de eerste symptomen cyclusstoornissen. De menstruatie wordt onregelmatig en blijft op den duur helemaal uit. Er vindt geen eisprong meer plaats, zodat er geen zwangerschap kan ontstaan. Soms wordt dan melk gevormd, doen zich libidostoornissen voor en ontstaat een mannelijk beharingspatroon (baard, haargroei op borst en buik). Hyperprolactinemie kan ook acne veroorzaken.

Verlaagd
Lage concentraties van prolactine kunnen wijzen op een stoornis van de hypofysefunctie. Ook gebruik van sommige geneesmiddelen kan een verlaging veroorzaken, bijvoorbeeld dopamine en andere middelen die het zenuwstelsel beïnvloeden.

Bij vrouwen in de overgang met veel klachten zoals opvliegers, nachtzweten en slapeloosheid, kan hormoonvervangende therapie voorgeschreven worden. Dit kan via pillen of pleisters met oestrogenen gebeuren. Ook de botsterkte wordt verbeterd door hormoonvervangende therapie. Langdurige behandeling lijkt gepaard te gaan met een verhoogd risico op borstkanker, daarom wordt de therapie alleen nog voorgeschreven voor kortdurende behandeling van ernstige overgangsklachten en bij vrouwen die vroegtijdig in de overgang zijn. Ter voorkoming van botontkalking bestaan alternatieve behandelingen.

Beschikbare consulten:
-Telefonisch consult HelloDoc

Place comment