Progesteron

Wat betekent de uitslag van Progesteron?

Afhankelijk van in welke fase u zit dient de uitslag geïnterpreteerd te worden. Voor de vier verschillende fasen gelden de volgende afzonderlijke referentiewaarden.

De test meet de hoeveelheid progesteron in het bloed.

Progesteron is een hormoon dat voornamelijk in de eierstokken wordt gemaakt en tijdens de zwangerschap in grote hoeveelheden in de placenta (moederkoek). De belangrijkste rol van progesteron is het in stand houden van de baarmoederwand tijdens de zwangerschap. Na de eisprong wordt progesteron geproduceerd om de baarmoederwand klaar te maken voor innesteling van een eventuele bevruchte eicel. Wanneer de bevruchte eicel inderdaad is ingenesteld, houdt de progesteronproductie in de eierstokken aan. Later in de zwangerschap wordt progesteron voornamelijk door de placenta zelf geproduceerd. Wanneer er geen bevruchting van de eicel plaatsvindt neemt de progesteronaanmaak af. Als gevolg hiervan wordt de beginnende baarmoeder afgebroken en start de menstruatie.

De test wordt gebruikt om vast te stellen of er een eisprong heeft plaatsgevonden. Dit gebeurt door de hoeveelheid progesteron in het bloed te volgen. Wanneer gedurende enig moment in de tweede helft van de cyclus de hoeveelheid progesteron in het bloed boven een bepaalde concentratie uitkomt, is daarmee aangetoond dat er een eisprong heeft plaatsgevonden. De test wordt ook gebruikt om het verloop van de zwangerschap te volgen. Gedurende de zwangerschap stijgt progesteron tot waarden hoger dan 500 nmol/L. Wanneer er een zwangerschap is vastgesteld, stijgen in het begin progesteron en het zwangerschapshormoon hCG volgens een vast patroon. Een afwijking van dat patroon (te lage waarden) kan een teken zijn voor een buitenbaarmoederlijke zwangerschap of een spontane beëindiging van de zwangerschap.

De hoeveelheid progesteron in het bloed volgt gedurende de menstruele cyclus een vast patroon met een piek in de tweede helft van de cyclus (de luteale fase). Wanneer progesteron niet stijgt en daalt volgens het normale patroon kan het betekenen dat de vrouw geen eisprong heeft en/of niet menstrueert. Wanneer progesteron niet voldoende stijgt gedurende de vroege zwangerschap kan dat een extra aanwijzing zijn voor een buitenbaarmoederlijke zwangerschap of voor een vroegtijdige miskraam. Progesteron stijgt gedurende de zwangerschap extra sterk bij meerling zwangerschappen.

Beschikbare consulten:
-Telefonisch consult HelloDoc

Place comment