Pregnonelon

Wat betekent de uitslag van Pregnonelon (17α-Hydroxypregnenol)?

Pregnonelon wordt gemaakt uit cholesterol en  kan het cholesterolniveau doen afnemen.
Pregnenolon is de voorloper van hormonen zoals DHEA progesteron, cortisol en aldosteron.
Pregnenolon is een hormoon dat vele rollen vervult in ons lichaam. Het komt vooral voor in onze hersenen en speelt een rol in de cognitieve functies, zoals het geheugen en het concentratievermogen. Ook werkt het positief op stress en op het humeur. 

17OH is een C-21 steroïd hormoon dat wordt geproduceerd in de bijnieren, testes, ovaria en placenta vanuit 17-hydroxy-pregnenolone of progesteron. 17OHP wordt gehydroxyleerd op positie 11 en 21 om zo cortisol te maken. Het heeft geen gedefinieerde fysiologische rol, behalve als precursor. Serum 17OHP bepalingen zijn relevant voor het diagnosticeren van congenitale bijnierhyperplasie. Congenitale bijnierhyperplasie wordt veroorzaakt door een specifiek enzymdefect (er zijn 6 verschillende enzymdeficiënties beschreven). Door deze deficiënties stijgt het ACTH, waardoor er bijnierhyperplasie ontstaat en een verhoging van vele steroïd precursoren. Daarnaast zijn 17OHP dosages ook nuttig bij patiënten met een varicocoële van de testes
(17OHP en testosteron zijn merkers van Leydig cel functie) en bij ouder wordende patiënten met benigne prostaathypertrofie of prostaatcarcinoom (plasma 17OHP is significant lager bij patiënten met deze aandoeningen). Andere domeinen waar 17OHP bepalingen nuttig kunnen zijn, zijn mannelijke infertiliteit, meisjes met peripubertaire virilisatie en kinderen met premature adrenarche. 

Serum 17OHP levels zijn leeftijdsafhankelijk, hebben een ACTH afhankelijke diurnale variatie en zijn afhankelijk van de menstruele cyclus. Als de patiënt behandeld wordt met cortisone of andere steroïden moet hiermee rekening gehouden worden bij de interpretatie van de resultaten.

Beschikbare consulten:
-Telefonisch consult HelloDoc

Place comment