Insuline

Wat betekent de uitslag van Insuline?

De test meet de hoeveelheid insuline in het bloed. Insuline is een hormoon dat geproduceerd wordt in de alvleesklier en zorgt voor een juiste instelling van de hoeveelheid glucose in het bloed. Mensen met diabetes mellitus type 1 (suikerziekte) maken zelf geen insuline aan en krijgen het daarom toegediend. Bij type 2 diabetes mellitus is er wel insulineproductie, maar is onvoldoende. Daarnaast kunnen ook de cellen in de weefsels ongevoelig geworden zijn voor de werking van insuline.

De insuline- en glucoseniveaus moeten goed in evenwicht met elkaar zijn. Te veel insuline in het bloed (hyperinsulinisme) kan veroorzaakt worden door een tumor die insuline aanmaakt (insulinoom). Ook kan het zijn dat de patiënt te hoge doses insuline krijgt voorgeschreven, waardoor de hoeveelheid glucose in het bloed te sterk daalt. Dat leidt tot symptomen als zweten, trillen, honger krijgen, verwardheid, duizeligheid, flauwvallen of een epileptische aanval. Samengevat heet deze ziekte: hypoglykemie (‘een hypo').

Wat betekent de uitslag?

De uitslag van de test wordt sterk beïnvloed door de voedingstoestand.

Geen afwijking > Insuline na vasten: normaal > Glucose na vasten: normaal   

Insuline resistentie (type 2 diabetes) > Insuline na vasten: sterk verhoogd > Glucose na vasten: normaal of verhoogd  

Niet genoeg insulineproductie (type 1 diabetes) in de alvleesklier > Insuline na vasten: sterk verlaagd > Glucose na vasten: sterk verhoogd 

Laag glucose (door bijvoorbeeld een insulinoom, een tumor) > Insuline na vasten: normaal of verhoogd > Glucose na vasten: sterk verlaagd                                                                                                                                                                                                                                                                                               Ziektes met verhoogde hoeveelheid insuline in bloed kunnen het gevolg zijn van te hoge insulineproductie, zwaarlijvigheid of insulineresistentie (type 2 diabetes). Ook bij gebruik van verschillende geneesmiddelen zoals corticosteroïden en levodopa is de hoeveelheid insuline verhoogd.

Verlaagde hoeveelheden insuline komen voor bij diabetes mellitus type 1, afwijkingen van de alvleesklier (ontsteking) of uitval van het hersenaanhangsel (hypofyse).

Beschikbare consulten:
-Telefonisch consult HelloDoc

Place comment