IGF-BP3

Wat is IGF-BP3 (Insulin-like Growth Factor-Binding Protein)?

Er zijn bronnen die beweren dat IGF-BP3 een betere maat is om HGH (menselijk groeihormoon) te bepalen/schatten dan IGF.

IGF  is een eiwithormoon, dat verwant is aan insuline. Het wordt voornamelijk gemaakt in de lever en regelt de groei. De aanmaak van IGF wordt geregeld door groeihormoon (GH) dat geproduceerd wordt in de hypofyse, een belangrijke hormoonklier in de hersenen. Een tekort of een overmaat van IGF hangt direct samen met een tekort of een overmaat aan Groei Hormoon.

De hoeveelheid IGF in het bloed is zeer sterk afhankelijk van de leeftijd. Gedurende de kinderleeftijd stijgt het geleidelijk met een zeer hoge piek gedurende de puberteit. IGF  stimuleert de lengtegroei van de botten en de aanmaak van spierweefsel. Daarna daalt het weer enigszins. Gedurende de verdere toename van de leeftijd daalt de hoeveelheid IGF bij.

Voor elke leeftijd gelden  bijbehorende boven- en ondergrenzen. Omdat er verschillende meetmethodes zijn, die onderling verschillende uitslagen geven, is er niet één tabel met standaardreferentiewaarden.

Verlaagd: Een tekort aan IGF is het gevolg van een tekort aan groeihormoon (HgH). Het leidt op de kinderleeftijd tot te kleine lengte en bij volwassenen tot afname van spiermassa, botontkalking en toename van cholesterol in het bloed. Een tekort aan groeihormoon is meestal het gevolg van een beschadiging van de hypofyse of de aanwezigheid van een tumor in de hypofyse, die de groeihormoon producerende cellen verdringt.

Verhoogd: Een overmaat aan IGF is het gevolg van een overmaat aan groeihormoon. Het leidt bij kinderen die nog niet in de puberteit zijn tot overmatige lengtegroei. Bij volwassenen leidt het tot extra groei van handen en voeten en toename van kraakbeenweefsel. Dit gaat gepaard met een geleidelijke vergroving van de gelaatstrekken (acromegalie). Overmatige aanmaak van GH is meestal het gevolg van de aanwezigheid van een goedaardige GH-producerende tumor in de hypofyse.

Bij acromegalie begint het lichaam van een volwassene langzaam te groeien. Niet in de lengte, maar aan de uiteinden (handen, oren etc). Ook organen kunnen gaan groeien. Acromegalie wordt veroorzaakt door een hormoonproducerend gezwel aan de hypofyse. Op de hypofyse bevinden zich een heleboel hormoonproducerende cellen, die elk een ander hormoon aansturen, o.a. schildklier, bijnier-, geslachtsklierhormonen en groeihormoon. Bij acromegalie worden teveel groeihormoonproducerende cellen aangemaakt. Dit veroorzaakt klachten. Acromegalie is een hoogst zeldzame aandoening; in Nederland wordt deze diagnose jaarlijks bij vijftig tot honderd patiënten gesteld. Het komt vooral voor bij volwassenen en een enkele keer ook bij kinderen (dan wordt het gigantisme genoemd). Acromegalie kan het leven van de patiënt in grote mate beïnvloeden. Gezwellen aan de hypofyse, zoals acromegalie, zijn vrijwel altijd goedaardig en verspreiden zich niet door de rest van het lichaam. In zeldzame gevallen is er sprake van een overproductie van meerdere hormonen. De patiënt heeft dan een combinatie van twee hypofyseaandoeningen. Met IGF wordt het effect van de GH-onderdrukkende therapie bij acromegalie gecontroleerd.  Hierbij wordt gestreefd naar gemiddelde IGF waarden. Ook de behandeling van een GH-tekort met synthetisch GH wordt vervolgd middels IGF. Afhankelijk van het behandeldoel wordt gestreefd naar gemiddelde IGF waarden (onderhoudsdosis) of naar hoog-normale waarden 

IGFBP-3 wordt toegeschreven aan een betere correlatie met de secretie van groeihormoon. Vanwege de hogere concentraties vergeleken met somatomedine C (IGF I), lijkt het bijzonder voordelig te zijn bij de diagnose van groeistoornissen bij kinderen. Daarnaast kan het onderzoek ook worden gebruikt voor therapiemonitoring. IGFBP-3 is afhankelijk van leeftijd, seksuele ontwikkeling, voedingspatroon en lever- en nierfunctie. De concentratie stijgt tijdens de kindertijd en de puberteit en neemt weer iets af op de volwassen leeftijd. Vasten, chronische ondervoeding, leverschade en diabetes mellitus leiden tot verlaagde IGFBP-3-spiegels; bij nierdisfunctie worden verhoogde niveaus waargenomen.

Beschikbare consulten:

Telefonisch consult HelloDoc


Place comment