Foliumzuur intracellulair

Wat betekent foliumzuur intracellulair?

Wanneer deze test doen?

  1. Bij bloedarmoede  door chronische ziekte of infectie, beenmergaandoeningen, waaronder sikkelcelziekte of thalassemie,  ondervoeding, Malabsorptiesyndroom (coeliakie, spruw), na verwijdering van gedeelten van de darm,
  2. Bij langdurige medicatie met fenytoïne. Fenytoïne brengt overprikkelde zenuwen in de hersenen en het hart tot rust, wordt gebruikt bij epilepsie en bij hartritmestoornissen. fenobarbital (antiepileptica) en , daraprim: Pyrimethamine doodt bepaalde soorten parasieten en bacteriën, Worgt gebruikt bij infectie door de toxoplasmose-parasiet, bij longontsteking door de pneumocystis-bacterie. Ook uit voorzorg bij mensen met een verminderde afweer., Langdurige inname van sulfonamide, Mulitpara,
  3. Bij systemische hematologische aandoeningen Verhoogde aanmaak van rode bloedcellen (chronische hemolyse), dialysepatiënten Psoriasis, exfoliatieve dermatitis.
  4. Bij bewezen vitamine C-tekort,

Bij Hyperhomocysteïnemie, een zeldzame, erfelijke stofwisselingsziekte. Met 'stofwisseling' wordt het omzetten en verwerken van stoffen in ons lichaam bedoeld. Dat is nodig voor de opbouw van weefsels, zoals spieren botten en organen en voor het vrijmaken van energie. De stofwisseling vindt plaats in alle cellen van ons lichaam, waar enzymen hun werk doen. Als er iets mis is met een enzym, is de stofwisseling verstoord. Een bepaalde stof kan niet meer worden omgezet en hoopt zich op in de cel. Als dit tot klachten leidt, noemen we het een stofwisselingsziekte.

Foliumzuur is samen met vitamine B12 nodig voor de vorming van rode bloedcellen. Ook speelt het een rol bij de vorming van DNA, ons erfelijk materiaal. Foliumzuur verlaagt de homocysteÏnespiegel in het bloed. Een verhoogde spiegel homocysteïne geeft een verhoogde kans op hart- en vaatziekten.
 Daarnaast speelt foliumzuur een belangrijke rol de vroege ontwikkeling van het ongeboren kind en de groei.

 

Het foliumzuur van de erythrocyten is minder  afhankelijk van schommelingen door het dieet.
 Het is gevoeliger dan de serumbepaling.

Foliumzuur is noodzakelijk voor het aanmaken en herstellen van cellen en weefsels. De stoffen worden niet aangemaakt door het lichaam zelf en moeten worden opgenomen via de voeding.

 Zowel foliumzuur is vooral aanwezig in dierlijke producten zoals (rood) vlees, vis, gevogelte, melk en eieren en in graanproducten zoals brood en cornflakes. Foliumzuur bevindt zich bovendien in bladgroenten, citrusvruchten, bonen en peulvruchten.

 Vooral bij de aanmaak van rode bloedcellen is voldoende vitamine B12 en foliumzuur noodzakelijk.  Foliumzuur speelt een grote rol bij de celdeling en is dan ook van groot belang tijdens de zwangerschap in verband met het groeien van de foetus.

 

Een tekort aan foliumzuur of vitamine B12 kan worden veroorzaakt door:

 verminderde opname uit voedsel, doordat iemand te weinig producten eet die vitamine B12 of foliumzuur bevatten, of doordat de darmen het vitamine B12 en foliumzuur niet goed kunnen opnemen.
 een toegenomen uitscheiding via de nieren van vitamine B12 of foliumzuur. Dit kan veroorzaakt worden door sommige geneesmiddelen of door overmatig alcoholgebruik.
 

Voor mensen met een MTHFR gen mutatie kan foliumzuur juist gevaarlijk zijn. Het kan dan niet worden afgebroken en gaan stapelen.

 

Te hoog

Een hoge inname van synthetisch foliumzuur uit supplementen kan bij mensen met een vitamine B12 tekort afwijkingen aan het zenuwstelsel maskeren. Het is dus wel indirect belangrijk om niet boven de bovengrens te komen. Er mag geen foliumzuur geslikt worden als men bloedarmoede door een vitamine B12 tekort heeft.

 

Te kort

Mogelijke oorzaken van een tekort aan foliumzuur zijn onder andere: voeding met te weinig foliumzuur, bepaalde leverziekten, verstoring van de opname in de darm door een darmziekte, zwangerschap, borstvoeding, alcoholisme, nierdialyse en als gevolg van bepaalde medicijnen. 

Beschikbare consulten:

-Telefonisch consult HelloDoc 

-Telefonisch consult Natuurdietist

 

Place comment